Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναρτώνται οι Προσκλήσεις των Έργων/Πράξεων της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Ημερομηνία ενημέρωσης: 31/10/2022