Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ, Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων

Η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ έχει αναλάβει με απόφαση του Υπουργού την υλοποίηση δράσεων ΤΠΕ, συγκεκριμένα:

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), που απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από τα: 

  • το κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας SuperFast Broadband (SFBB) (https://www.sfbb.gr/) για την ενίσχυση της ζήτησης από πολίτες και επιτηδευματίες υπηρεσιών πρόσβασης σε υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps,
  • το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ UltraFast Broadband (UFBB) για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε «λευκές» και «γκρι» αγροτικές, περιαστικές και αστικές περιοχές, και το Intrabuilding voucher για την αύξηση της διείσδυσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στις περιοχές παρέμβασης της δράσης UFBB,
  • την «Aνάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4GR)» στην ελληνική επικράτεια, συμπληρωματική της αντίστοιχης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU, με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους με πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον, 

Τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) για τις Δορυφορικές Επικοινωνίες και το Διάστημα, όπως:

  • τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) για την ανάπτυξη και σχεδιασμό κατάλληλου οργανωτικού μοντέλου για την άσκηση διαστημικής πολιτικής της χώρας, 

Τέλος, η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ υποστηρίξε τις Γενικές Γραμματείες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΨΗΠΤΕ στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων ΤΠΕ, όπως είναι:

Οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ):

  • «Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Χάσματος και Καταπολέμηση του Ψηφιακού Αποκλεισμού για πολίτες σε μειονεκτικές και απομακρυσμένες περιοχές μέσω της πρόσβασης τους σε τηλεοπτικό περιεχόμενο που διανέμεται από ψηφιακές πλατφόρμες (καθολική κάλυψη)», 
  • «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών», στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Τέλος, η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ υλοποιεί δράσεις συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας με ωφελούμενους τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Ειδικότερα οι θεματικές κατηγορίες δράσεων: