Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοινωσεις

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

Σύμβουλος Διαχειριστικής Υποστήριξης της ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ για τη διαχείριση του Προγ...

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με Ανοι...

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Ψηφιακός...

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με Ανοι...

«WiFi4GR» - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και παροχή υπηρεσιών ΣΤΥ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προ...

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband»

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Ενεργοποίησης κουπονιών SFBB_Vouchers

Δρασεις

Ενότητα

ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό

Περισσότερα

Διαστημική Πολιτική

Θέματα που αφορούν τη Διαστημική Στρατηγική της Ελλάδας

Περισσότερα

Ψηφιακές Εφαρμογές για τους Πολίτες

Δράσεις που υλοποιούνται και ενέργειες υποστήριξης

Περισσότερα