ΕΣΠΑ 2021-2027

Προγραμμα Ψηφιακος Μετασχηματισμος

Ενότητα

Πληροφορίες του Προγράμματος

Εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης ΠΨηΜετ 2021-2027

Δημοσιεύεται το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης (έκδοση 1) του

Περισσότερα

Προγραμματισμός Προσκλήσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων

Περισσότερα

Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσίευση Προσκλήσεων ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου

Περισσότερα

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος

Περισσότερα

Νεα

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 3ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 2ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 1ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...

Ημέρα της Ευρώπης 2023

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γραφείο τ...

Σύμβουλος Διαχειριστικής Υποστήριξης της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ για τη διαχείριση του Προ...

Παροχή διευκρινίσεων, Τροποποίηση όρων της διακήρυξης, Παράταση της προθεσμίας υπο...