Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναρτώνται οι Προσκλήσεις ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

  • Ημερομηνία ενημέρωσης: 4/3/2024