ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6000366

Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πετρούπολης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 17/5/2023
Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών και έξυπνων εφαρμογών για τη βελτίωση των συνθηκών μετακινήσεων στο Δήμο βάσει ενός μοντέλου ανάπτυξης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και εύκολης προσβασιμότητας για όλους την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία του Δήμου αλλά και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και την υλοποίηση δράσεων για τον ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ο Δήμος θα υλοποιήσει τρία 3 υποέργα και συγκεκριμένα ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Συστήματα και εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Πετρούπολης το οποίο περιλαμβάνει δεκαέξι 16 τμήματα και συγκεκριμένα 1 Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα 2 Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ 3 Διασύνδεση λαμπτήρων νέας τεχνολογίας σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης 4 Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων 5 Έξυπνος οδηγός πόλης δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών 6 Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίησης φακέλων7 Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή κτλ 8 Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων 9 Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης πολιτισμού και ψυχαγωγίας 10 Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 11 Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του Δήμου 12 Έξυπνο Σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων εντός των ορίων του δήμου 13 Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στο Δήμο 14 Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλεεργασίας του Δ Πετρούπολης 15 Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ 16 Ηλεκτρονική τιμολόγηση Το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί αναγκαιότητα στους ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεωνΣτο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα θα αποτελέσουν πολύτιμους συμμάχους του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες πολιτών και επισκεπτών Η χρήση της τεχνολογίας θα αποτελέσει όχημα καινοτομίας ώστε να δοθούν έξυπνες και βιώσιμες λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα του Δήμου και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που σήμερα υφίστανται και δύναται να πλήξουν τη λειτουργία του Επιπλέον ο Δήμος θα αναπτύξει δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας υποέργο 2 και θα συνεργασθεί με εξειδικευμένο σύμβουλο για την προετοιμασία και παρακολούθηση της πράξης Υποέργο 3

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 20/2/2024
  • Προυπολογισμός: 1.632.760,08 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €