ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6000756

Μετακινήσεις Προσωπικού της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ ΕΣΩΕΞΩ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 15/5/2023
Η πράξη περιλαμβάνει τις δαπάνες μετακίνησης διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό του προσωπικού της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ που θα μετακινηθούν για εκτέλεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματοςΟι μετακινήσεις του προσωπικού θα αφορούν ενδεικτικά σε Σεμινάρια συνέδρια fora κλπ για την πληροφόρηση και εκπαίδευση τους Ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν για την κατάρτιση των Τελικών Δικαιούχων και του Προσωπικού της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ Επιθεωρήσεις και Ελέγχους οι οποίες θα ορίζονται με απόφαση της υπηρεσίας Μετακινήσεις που θα πραγματοποιούνται μετά από απόφαση της υπηρεσίας με σκοπό την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ την παρακολούθηση έργων της υπηρεσίας τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ΕΣΠΑ κλπ

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 20/2/2024
  • Προυπολογισμός: 250.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €