ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6000402

ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 17/10/2023
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Σοφάδων επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή ζωή των πολιτών εκμεταλλευόμενος πλήρως τα οφέλη και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός Οι ψηφιακές λύσεις που δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις θα προωθήσουν μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία θα ευνοήσουν μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης Σκοπός της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ είναι η ανάδειξη της δυναμικής του Δήμου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων συστημάτων και υποδομών οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούν ένα ευρύτερο οικοσύστημα έξυπνης πόλης smart city Με το σύνολο των δράσεων του marketplace που έχουν επιλεγεί ο Δήμος Σοφάδων στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών και συστημάτων έξυπνης πόληςΈξυπνες στάσεις ΜΜΜΠλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφώνΣύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμώνΈξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τουΗλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών ΑποφάσεωνΟλοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλεργασίας Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων υποδομώνΗλεκτρονική Τιμολόγηση

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 20/2/2024
  • Προυπολογισμός: 529.959,14 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €