ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6000726

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 17/10/2023
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Παγγαίου περιλαμβάναι 3 υποέργα Υποέργο 1 Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου ΠαγγαίουΥποέργο 2 Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου ΠαγγαίουΥποέργο 3 Πλάνο προβολής και επικοινωνίας της πράξης Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Παγγαίου

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 20/2/2024
  • Προυπολογισμός: 889.869,02 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €