ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6000600

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔΠΨΗΜΕΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 11/7/2023
Η πράξη αφορά σε σύναψη σύμβασης για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός προκειμένου η τελευταία να ανταποκριθεί στο κλείσιμο των εκχωρήσεων της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 και στην ταυτόχρονη εκκίνηση και διαχείριση της Προγραμματικής Περιόδου 202127

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 20/2/2024
  • Προυπολογισμός: 7.626.372,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 7.266.400,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.758.000,00 €