ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6001282

Συμμετοχή Προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα Σεμινάρια Συνέδρια FORA

  • Ημερομηνία Ένταξης: 12/6/2023
Η πράξη αφορά στη συμμετοχή του προσωπικού της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ σε ημερίδες συνέδρια σεμινάρια fora κλπ για την πληροφόρηση και εκπαίδευση τους Η συμμετοχή αφορά σε όλες τις ενημερωτικές και εκπαιδευτικές διοργανώσεις καθώς συνιστούν ωφέλεια προσωπική των στελεχών αλλά και συλλογική της Υπηρεσίας σχετική με τη μεταφορά και αξιοποίηση τρέχουσας τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικώνΗ συμμετοχή αφορά σε διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό που υποστηρίζονται από εξειδικευμένους ανά περίπτωση ιδιώτες οργανισμούς ιδρύματα κλπ

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 20/2/2024
  • Προυπολογισμός: 200.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 40.000,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €