ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6001321

Προβολή Διαφάνεια και Επικοινωνία Προγράμματος ΨΗΜΕΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 12/6/2023
Η πράξη αφορά σε σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών προβολή και επικοινωνίας του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 202127

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 20/2/2024
  • Προυπολογισμός: 300.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €