ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5184401

Προμήθεια αδειών λογισμικού μέσω εταιρικής σύμβασης με συμβόλαιο αγοράς πολλαπλών αδειών λογισμικού Enterprise agreement

  • Ημερομηνία Ένταξης: 20/9/2022
Tο προς υλοποίηση έργο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά άδειες λογισμικού, οι οποίες με τη σειρά τους αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης. ενδεικτικά αναφέρονται: - η διαχείριση εφαρμογών γραφείου - η διαχείριση και αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - η διαχείριση και αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων πραγματικού χρόνου ( real time collaboration) - η διαχείριση και αξιοποίηση για να εφαρμογών διαχείρισης εγγράφων και επιχειρησιακών διαδικασιών - η διαχείριση έργων - η διαχείριση και αξιοποίηση σχεδιαστικών πακέτων - Η προστασία από ιούς και απειλές - η διαχείριση δικτύων - η ανάπτυξη εφαρμογών - η διαχείριση και αξιοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων - η υποστήριξη κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούνται στην υποδομή του κυβερνητικού νέφους ( G- cloud) - η κεντρικοποιημένη διαχείριση περιφερειακών υποδομών μέσω αντίστοιχων σύγχρονων εργαλείων λογισμικού και αδειών χρήσης του - Ενδεχόμενες πρόσθετες ανάγκες, οι οποίες θα καλυφθούν μέσω του δικαιώματος προαίρεσης (υποέργα 3 και 4).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 31.248.644,96 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 31.248.644,96 €
  • Ποσό Πληρωμών: 30.817.405,11 €