ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5095003

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/7/2022
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων δικαιοσύνης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 975.125,71 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €