Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5201646

Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/2/2023
Ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικών εφαρμογών και εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών συστημάτων σε όλη την επικράτεια, για την μετεωρολογική υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτύπωση τρεχουσών καιρικών συνθηκών, λήψη ψηφιοποιημένων πρωτογενών μετεωρολογικών δεδομένων και εν συνεχεία επεξεργασία και διάθεσή προϊόντων τους σε οικονομικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να δημιουργήσουν νέα στοχευμένα προϊόντα (υπηρεσίες κι εφαρμογές) για τους πολίτες, τους παραγωγικούς κι αναπτυξιακούς φορείς.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 10.730.203,96 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 10.730.203,96 €
  • Ποσό Πληρωμών: 7.089.255,03 €