ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5150761

Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων GEOPORTAL

  • Ημερομηνία Ένταξης: 3/1/2023
H Ε.Α.Γ.Μ.Ε. διαθέτει ένα τεράστιο όγκο Γεωχωρικών Δεδομένων τόσο σε αναλογική όσο και σε ψηφιακή μορφή. Με το παρόν έργο, η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. επιδιώκει τη συμβολή στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 με τη δημιουργία μίας πύλης διάθεσης ενιαίου επίσημου γεωλογικού ψηφιακού υποβάθρου για τις Γεωεπιστήμες, διαλειτουργικής και πλήρως διασυνδεδεμένης με τις κυβερνητικές πύλες δεδομένων και μεταδεδομένων, με ανοικτά πρότυπα και ανοικτό λογισμικό, με μορφότυπα δεδομένων φιλικά προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τη μείωση πόρων και χρημάτων αφού πλέον θα επαναχρησιμοποιείται το ίδιο υπόβαθρο και δεν θα αναπαράγεται η ίδια πληροφορία. Το παρόν έργο θα : • Παρέχει ελεύθερα δεδομένα για τις Γεωεπιστήμες τα οποία είναι χρήσιμα σε αρκετούς τομείς δραστηριοτήτων (Ενδεικτικά ενέργεια, περιβάλλον, μεγάλα τεχνικά έργα και κατασκευές, επιχειρηματικότητα κλπ). Το Γεωλογικό υπόβαθρο θεωρείται σαν το δεύτερο τη τάξει γεωχωρικό επίπεδο μετά το τοπογραφικό υπόβαθρο. • Συμβάλλει στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 με την δημιουργία μίας πύλης διάθεσης χωρικών δεδομένων για τις Γεωεπιστήμες, διαλειτουργικής και πλήρως διασυνδεδεμένης με τις κυβερνητικές πύλες δεδομένων και μεταδεδομένων, με ανοικτά πρότυπα και ανοικτό λογισμικό, με μορφότυπα δεδομένων φιλικά προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. • Δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία νέων προϊόντων και εφαρμογών που βασίζονται στις γεωπληροφορίες του Ε.Α.Γ.Μ.Ε., συμβάλλοντας στην εξυγίανση του αθέμιτου ανταγωνισμού και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. • Αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. • Βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. έναντι των λοιπών Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. • Προωθήσει ευκολότερα την γεωεπιστημονική γνώση σε τομείς της επιχειρηματικότητας που μπορούν να την αξιοποιήσουν. • Διαχύσει την επιστημονική γνώση και θα ενισχύσει τον επιμορφωτικό ρόλο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στη κοινωνία. • Διαφυλάξει και θα προστατεύσει το μοναδικό αρχείο γεωπληροφοριών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. από τη φθορά και από οποιαδήποτε πράξη καταστροφής.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 2.135.776,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €