ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5136072

Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/2/2023
Τη περίοδο 2012 – 2015 ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σχεδίασε και ανέπτυξε για 18 από τα 25 Πανεπιστήμια της Ελλάδας, την ολοκληρωμένη υπηρεσία Διαχείρισης Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσία ή όπως είναι γνωστή ILSaS (Library Service Platform as a Service), που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Με την προτεινόμενη επέκταση και τον εμπλουτισμό με νέες υπηρεσίες μέσα από τη δημιουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας, δηλαδή τη μετάβαση στο ILSaS+, τίθενται οι βάσεις για ένα πιο βιώσιμο, πιο λειτουργικό και με περισσότερες δυνατότητες περιβάλλον βιβλιοθηκών. Οι τελικοί χρήστες (το σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας) θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια σειρά από νέες βελτιωμένες υπηρεσίες στο τομέα αναζήτησης και πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία, ενώ παράλληλα τα Ιδρύματα θα εξοικονομήσουν πόρους, τόσο από την στροφή προς το ελεύθερο λογισμικό όσο και από την απλοποίηση όλων των διαδικασιών που θα επιτευχθεί.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.024.375,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 644.245,65 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €