ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5168211

Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΣΔ Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/10/2022
Τα Υποέργα 1, 3 και 4 της Πράξης στοχεύουν στην βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων (διοικητικών και εκπαιδευτικών) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου καθώς και τη δημιουργία του περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την επίτευξη διαλειτουργικότητας και τη μέγιστη δυνατή επικοινωνία και ηλεκτρονική ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων της Εκπαίδευσης και της Διοίκησής της. Το Υποέργο 2 της Πράξης στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάδειξη ενός σύγχρονου μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που αγγίζουν τους ακόλουθους γενικούς τομείς: 1. Ψηφιακές υπηρεσίες προς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό 2. Ψηφιοποίηση μεγάλου εύρους διοικητικών διαδικασιών με πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (digital workflows).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.201.322,31 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.201.322,31 €
  • Ποσό Πληρωμών: 87.596,24 €