ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5132529

Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητας του

  • Ημερομηνία Ένταξης: 11/8/2022
Το έργο αφορά στην επέκταση της λειτουργικότητας του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών προκειμένου αυτό να ενισχύσει και επεκτείνει την υπάρχουσα λειτουργικότητα, που αναπτύσσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και να προσφέρει εργαλεία σε πολίτες και στελέχη του δημοσίου που θα διευρύνουν τη χρηστικότητα του ΕΜΔ και θα επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τόσο σε σχέση με την αξιοποίηση των πληροφοριών του ΕΜΔ, όσο και με τη χρήση του από τους πολίτες. Το έργο, θα προσφέρει νέες υπηρεσίες για τους πολίτες φέρνοντας τους ακόμη πιο κοντά στους φορείς παρόχους των διαδικασιών για χρήση και ανατροφοδότηση των διαδικασιών, στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την καταγραφή και ενημέρωση διαδικασιών αναπτύσσοντας λύσεις που διευκολύνουν το έργο τους αλλά και τον κύκλο ζωής της πληροφορίας του ΕΜΔ και στα επιτελικά στελέχη του δημοσίου που είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση των διαδικασιών και του ΕΜΔ γενικότερα, αλλά και με την υλοποίηση του οράματος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας μέσα από την Καταγραφή, τον Ανασχεδιασμό και την Παρακολούθηση των διαδικασιών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 2.987.709,89 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.987.709,89 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.624.157,76 €