ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5163961

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/12/2022
Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο της Δράσης Α.1.2 «Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας» αποτελεί η εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την νομοθετική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με την από 07/12/2020 συναφθείσας Προγραμματικής Συμφωνίας (Συμφωνία), όπως ισχύει μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 114.750,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 114.750,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €