Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό Σχέδιο NGA)

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό Σχέδιο NGA) αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της διαθεσιμότητας σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα, αλλά και την υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, αλλά και δράσεων έμπρακτης στήριξης για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών.

Ως ελάχιστοι εθνικοί στόχοι για τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων έχουν τεθεί οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 (Digital Agenda for Europe – DAE 2020) και συγκεκριμένα:

  • Στόχος 1: έως το 2020, διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30 Mbps για όλους τους Έλληνες
  • Στόχος 2: έως το 2020, τουλάχιστον 50% των ελληνικών νοικοκυριών να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 100Mbps

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η απαιτούμενη δημόσια παρέμβαση εστιάζει αφενός στην εξασφάλιση ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε οι σχετικές ιδιωτικές επενδύσεις να είναι βιώσιμες, αφετέρου στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων, ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών ακόμα και σε περιοχές διαπιστώνεται αποτυχία της αγοράς (market failure) και να αντιμετωπιστεί ο «ψηφιακός αποκλεισμός».

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς δομείται σε δύο πυλώνες:

  • Πυλώνας Α: Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος (επενδυτικού, νομοθετικού και κανονιστικού) για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων (τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό) στην κατεύθυνση της ανάπτυξης υποδομών NGA.

Με τις δράσεις του Πυλώνα Α επιδιώκεται να απομακρυνθούν όλα τα εμπόδια που καθυστερούν ή και αποτρέπουν τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς και να δημιουργηθεί ένα σταθερό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, προκαλείται αύξηση της ζήτησης βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών, με στόχο αφενός να μειωθούν το ψηφιακό χάσμα και ο αναλφαβητισμός εντός της Ελληνικής κοινωνίας και αφετέρου να τονωθεί η ευρυζωνική αγορά και το επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα επόμενης γενιάς.

Μεγάλο μέρος των νομοθετικών παρεμβάσεων που εντάσσονται στον Πυλώνα Α, περιλήφθηκαν στο Ν.4463/2017 (ΦΕΚ Α’ 82/30.03.2017).

  • Πυλώνας Β: Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς, σε περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης σχετικών υποδομών και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κάλυψη γεωγραφικών περιοχών χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική/πληθυσμιακή κάλυψη και η παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών NGA, θα επιτρέψουν στο σύνολο του παραγωγικού ιστού της χώρας να ωφεληθεί από την εξωστρέφεια και αύξηση παραγωγικότητας που αυτές επιτρέπουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τους νέους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, «Gigabit Society», αλλά και τη μέχρι σήμερα πορεία ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των παρόχων, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) προχώρησε το 2017 στην επικαιροποίηση του σχεδιασμού των δράσεων του Πυλώνα Β.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, με πρώτη δράση το «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας» Super-Fast Broadband (www.sfbb.gr) που στοχεύει στην ενίσχυση πολιτών για την απόκτηση σύνδεσης στο Internet με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps, μέσω κουπονιών (Voucher), με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps.

Παράλληλα, προετοιμάζονται και οι επόμενες δράσεις για την ανάπτυξη και χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας που θα υλοποιηθούν με τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Αυτές θα αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps έως 1Gbps «Ultrafast Broadband», καθώς και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας, με χρήση επιδοτούμενων Voucher προς πολίτες και επιχειρήσεις «Connected Enterprises».

Η Συμβολή του Εθνικού Σχεδίου στην ανάπτυξη

Η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα επόμενης γενιάς στην οικονομική και στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας είναι προφανής.

Τα υπερυψηλής ταχύτητας ευρυζωνικά δίκτυα που δημιουργούνται μέσω του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς» συμβάλλουν στην αναβάθμιση όλων των κλάδων της οικονομίας, με την εφαρμογή αποτελεσματικότερων συστημάτων διοίκησης και παραγωγής.

Ενδεικτικά αναφέρονται, η αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιφέρειας, όπως η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και η έξυπνη γεωργία, η διαμόρφωση εναλλακτικών μορφών οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Παράλληλα επιδιώκεται η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που παρατηρείται μεταξύ των κατοίκων των αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας, (συμπεριλαμβανόμενων των περιαστικών περιοχών καθώς και περιοχών που είναι δυσπρόσιτες, ορεινές και νησιωτικές), γεγονός που συμβάλλει στην η δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτών της χώρας στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τέλος, το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς συμβάλλει στην εναρμόνιση των Εθνικών στόχων για την ευρυζωνικότητα με την «Digital Agenda for Europe 2020» και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Gigabit Society 2025».

Προϋπολογισµός του «NGA Plan»: Ο συνολικός προϋπολογισμός των επικαιροποιημένων δράσεων του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου εκτιμάται ότι κατά την επόμενη πενταετία ότι θα υπερβεί τα 700 εκ. ευρώ.

Χρηµατοδότηση: Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς συγχρηματοδοτείται τόσο από Εθνικούς όσο και από Κοινοτικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020 και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Φορέας Πρότασης και λειτουργίας: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Φορέας υλοποίησης δράσεων: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: