Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband»

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Ενεργοποίησης κουπονιών SFBB_Vouchers

Η δράση «Superfast Broadband» σχετίζεται με την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα σε πολίτες και επιχειρήσεις (ωφελούμενους) που επιθυμούν να αποκτήσουν μια SFBB_Υπηρεσία σε περιοχές όπου αναπτύσσονται -με ιδιωτικές επενδύσεις- υποδομές ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Ο παρών οδηγός εφαρμογής αφορά τη συγκεκριμένη δράση και κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του, τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και τη συγκεκριμένη προσφορά που τον ενδιαφέρει και κάνοντας χρήση του κουπονιού (SFBB_voucher), να την προμηθευτεί στην επιδοτούμενη τιμή προσφοράς. Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. 

Προμηθευτές της υπηρεσίας μπορεί να είναι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της δράσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα οδηγό.  

Προκειμένου να μπορούν να τύχουν επιδότησης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό.  

Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης των Κουπονιών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (SFBB_vouchers) παρατείνεται, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίησή τους.

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που συμμετέχουν στην Δράση υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (πρώην ΕΥΔΕ ΤΠΕ) σε εβδομαδιαία βάση για τις συμβασιοποιημένες παραγγελίες που δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί. 

Σε περίπτωση που κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της Δράσης διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του προϋπολογισμού της πριν την ανωτέρω ημερομηνία, η ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα ενημερώσει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να μην προβαίνουν σε κατάρτιση νέων συμβολαίων που αφορούν SFBB υπηρεσίες.

Πληροφορίες: www.sfbb.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις