Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Προσχέδιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ δημοσιεύει το προσχέδιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το Πρόγραμμα, μέσω της αξιοποίησης και ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής, στοχεύει στην παροχή νέων καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς επιχειρήσεις και πολίτες, και στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που θα οδηγήσουν στον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες και στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας.

Το προσχέδιο του Προγράμματος ΨΗΜΕΤ 2021-2027, όπως εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. στις 30 Ιουλίου 2021, μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικές δημοσιεύσεις