Ευρωπαϊκή Ένωση

Νεα - Ανακοινωσεις

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

Πρόσκληση 05_ΜΔΤ - Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων δυνητικών δικαιούχων έως...

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισ...

WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδί...

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσι...

Οδηγός συμμετοχής στη δράση Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Bro...

Παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα σε πολίτες και επιχειρήσεις

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το έτος 2019

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας...

Δρασεις

Ενότητα

Θεματικές κατηγορίες και Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων από την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση

Περισσότερα

Διαστημική Πολιτική

Θέματα που αφορούν τη Διαστημική Στρατηγική της Ελλάδας

Περισσότερα

Ψηφιακές Εφαρμογές για τους Πολίτες

Ψηφιακές Εφαρμογές ευρέως εποφελούμενες στους Πολίτες

Περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα

Περισσότερα