Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοινωσεις

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδί...

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία - Παράταση προθεσμ...

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το έτος 2020

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451/2017 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίν...

Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας της Δράσης Κουπόνι SFBB

Δημόσια διαβούλευση Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Δημοσιό...

Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευ...

Τροποποίηση τεύχους διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Πρόσκληση 05_ΜΔΤ - Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων δυνητικών δικαιούχων έως...

Δρασεις

Ενότητα

Θεματικές κατηγορίες και Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων από την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση

Περισσότερα

Διαστημική Πολιτική

Θέματα που αφορούν τη Διαστημική Στρατηγική της Ελλάδας

Περισσότερα

Ψηφιακές Εφαρμογές για τους Πολίτες

Ψηφιακές Εφαρμογές ευρέως εποφελούμενες στους Πολίτες

Περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα

Περισσότερα