Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοινωσεις

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Δημοσιεύεται το τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2...

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Προσχέδιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για τη νέα Προγραμματική Περ...

Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχν...

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου

Concept Paper του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»

Εκδόθηκε νέα έκδοση στο πλαίσιο σχεδιασμού και διαβούλευσης

Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευ...

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος...

Δρασεις

Ενότητα

ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό

Περισσότερα

Διαστημική Πολιτική

Θέματα που αφορούν τη Διαστημική Στρατηγική της Ελλάδας

Περισσότερα

Ψηφιακές Εφαρμογές για τους Πολίτες

Ψηφιακά οφέλη στους Πολίτες

Περισσότερα