Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5070807

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/4/2021
Η ψηφιακή επεξεργασία, διαχείριση και προβολή του κοινοβουλευτικού και πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 2/9/2022
  • Προυπολογισμός: 2.420.949,96 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €