Ευρωπαϊκή Ένωση

Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με την Πρόσκληση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»