Διαβουλεύσεις

Βρέθηκαν 242 αποτελέσματα
ΠΣ Φοιτητολογίου
[Κλειστή] Έναρξη29/03/2013 Λήξη15/04/2013

Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών
[Κλειστή] Έναρξη22/03/2013 Λήξη07/04/2013

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
[Κλειστή] Έναρξη15/03/2013 Λήξη05/04/2013

Υπηρεσίες για φορητές συσκευές
[Κλειστή] Έναρξη07/12/2012 Λήξη23/12/2012

Ψηφιοποίηση υλικού και ανάπτυξη εφαρμογών
[Κλειστή] Έναρξη23/10/2012 Λήξη09/11/2012

Συνένωση με υποέργο 2
[Κλειστή] Έναρξη01/10/2012 Λήξη15/10/2012

Συνένωση με υποέργο 2
[Κλειστή] Έναρξη01/10/2012 Λήξη15/10/2012

Προμήθεια εξοπλισμού
[Κλειστή] Έναρξη01/10/2012 Λήξη15/10/2012

Βρέθηκαν 242 αποτελέσματα

Σας ενδιαφέρει!

Διακήρυξη διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντονισμός και διαχείριση έργου» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου»

Δημόσια διαβούλευση WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΛΔΟ Α.Ε.)

Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης (Digital Media Center)»

Δημόσια διαβούλευση της πράξης: «Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής της Δημόσιας Διοίκησης (Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.)»

Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΔΟΤΠΕ

Προς Δικαιούχους σχετικά με το κλείσιμο των Πράξεων του Ε.Π. Ψ.Σ.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΚΥΑ - Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Πράξεων ΠΔΕ έτους 2016

Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πράξεων των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Eνεργοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020 και Tακτοποίηση ΕΣΠΑ 2007-2013

Οδηγίες προς Δικαιούχους για υλοποίηση Πράξεων με Ίδια Μέσα

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Ε.Π. Ψ.Σ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις