Προκηρύξεις

Βρέθηκαν 186 αποτελέσματα
Π.Σ Φοιτητολογίου
[Κλειστή] Έναρξη24/12/2013 Λήξη03/02/2014

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
[Κλειστή] Έναρξη12/11/2013 Λήξη09/01/2014

Όπως έργου
[Κλειστή] Έναρξη04/12/2013 Λήξη07/01/2014

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής
[Κλειστή] Έναρξη20/11/2013 Λήξη23/12/2013

Π.Σ Φοιτητολογίου ΑΠΘ
[Κλειστή] Έναρξη04/11/2013 Λήξη10/12/2013

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
[Κλειστή] Έναρξη11/10/2013 Λήξη04/12/2013

υλοποιείται στο υ/ε 2
[Κλειστή] Έναρξη17/10/2013 Λήξη29/11/2013

Ψηφιοποίηση Αρχείου
[Κλειστή] Έναρξη07/10/2013 Λήξη26/11/2013

Βρέθηκαν 186 αποτελέσματα

Σας ενδιαφέρει!

Διακήρυξη διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντονισμός και διαχείριση έργου» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου»

Δημόσια διαβούλευση WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΛΔΟ Α.Ε.)

Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης (Digital Media Center)»

Δημόσια διαβούλευση της πράξης: «Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής της Δημόσιας Διοίκησης (Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.)»

Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΔΟΤΠΕ

Προς Δικαιούχους σχετικά με το κλείσιμο των Πράξεων του Ε.Π. Ψ.Σ.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΚΥΑ - Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Πράξεων ΠΔΕ έτους 2016

Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πράξεων των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Eνεργοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020 και Tακτοποίηση ΕΣΠΑ 2007-2013

Οδηγίες προς Δικαιούχους για υλοποίηση Πράξεων με Ίδια Μέσα

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Ε.Π. Ψ.Σ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις