Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 513 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/08/2009

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει του δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλλαν προτάσεις από την 01/04/2009 μέχρι τις 30/06/2009, στο πλαίσιο των προσκλήσεων 01_2.2, 02_1.2 και 04_2.1, για τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2009

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει ότι από 1ης Ιουλίου ανακαλείται η ισχύς της Πρόσκλησης 01_2.2 και πρόκειται να αντικατασταθεί.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2009
Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει ότι από 1ης Ιουλίου ανακαλείται η ισχύς της Πρόσκλησης 02_1.2 και πρόκειται να αντικατασταθεί.
Βρέθηκαν 513 αποτελέσματα