Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 513 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/12/2013

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 21.3 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/12/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο με πράξεις που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με το τρέχον στάδιο τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/12/2013

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σας προσκαλούν την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 στην ετήσια εκδήλωση του Ε.Π. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσα από το www.hellasnews.tv/live/

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/11/2013

Το έργο RURAL BROADBAND, προϋπολογισμού 161.077.032 € , αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε σχεδόν 5.100 λευκές αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 40% της ελληνικής επικράτειας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την συνεισφορά των 29.500.000 € του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/11/2013

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου εκδήλωση με θέμα: Greek ICT Innovation: A prime investment opportunity.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/11/2013

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 41.2.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/10/2013

Στις 21 Οκτωβρίου 2013 εγκαινιάσθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η διαδικτυακή πύλη με τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου» (ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/10/2013

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανακοινώνουν την έκδοση 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης 41.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/10/2013

Η υπηρεσία "Δίαυλος" αποτελεί μια ακόμα ηλεκτρονική υπηρεσία του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που διατίθεται δωρεάν στο κοινό για την διαδικτυακή παρακολούθηση των εκδηλώσεων που μεταδίδονται ζωντανά και ψηφιακά από το Διαδίκτυο. Παρέχει άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/10/2013

Πρόκειται για το έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών", γνωστό ως "Rural Broadband", το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/10/2013

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 ενημέρωση Δημόσιων Φορέων για τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 41.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/09/2013

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/09/2013

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες, 25.09.2013, την πρωτοβουλία για το άνοιγμα της εκπαίδευσης "Opening up Education Initiative"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/09/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση της προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007).

Βρέθηκαν 513 αποτελέσματα