Πρόσκληση 22.7 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

 - Λήξη: 30/04/2014 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2015
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.7 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας με στόχο, τη διασύνδεση των μεγαλύτερων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων της χώρας με το δίκτυο ΕΔΕΤ, κατ αναλογία με την πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και για το επιστημονικό τους προσωπικό.

Ημερομηνία Έναρξης
14/04/2014
Ημερομηνία Λήξης
30/04/2014
Προϋπολογισμός
13.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:

  • στη διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΕΤ των μεγαλύτερων δημόσιων νοσοκομείων της χώρας σε υψηλές ταχύτητες ως 10Gb/s
  • στη δημιουργία καταλόγων χρηστών των νοσοκομείων και η ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ,
  • στην ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας διαχείρισης και πρόσβασης σε δεδομένα ιατρικών απεικονιστικών συσκευών,
  • στη δημιουργία Κέντρου Δεδομένων (ΚΔ) που θα φιλοξενείται σε κατάλληλο χώρο ενός νοσοκομείου για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία
  • στην προμήθεια και εγκατάσταση wi-fi hotspots εντός του χώρου των νοσοκομείων για τη δημιουργία πρόσθετων σημείων ασύρματης πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτύου


Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μάριος Φίλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500551

Email filis@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις