Πρόσκληση 52 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιρετών Περιφερειών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης Ε.Π. Ψ.Σ. (1η Τροποποίηση)

 - Λήξη: 14/11/2014 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2015
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 52 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιρετών Περιφερειών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ με στόχο, -την αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα μέσω της εισαγωγής αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών, -την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.). και -τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

Ημερομηνία Έναρξης
29/09/2014
Ημερομηνία Λήξης
14/11/2014
Προϋπολογισμός
12.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΙΡΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ε.Π. Ψ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Για κάθε Περιφέρεια Αμιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ. οι δυνητικοί Φορείς Πρότασης μπορούν να υποβάλλουν συνολικά έως και δύο (2) προτεινόμενες πράξεις. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από δύο (2), τότε θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αποστολής του φορέα πρότασης, για τις πρώτες δύο, ενώ οι υπόλοιπες θα απορριφθούν. Οι προτάσεις των Περιφερειών έχουν προτεραιότητα έναντι των προτάσεων των αναπτυξιακών εταιριών ανεξαρτήτως ημερομηνίας αποστολής τους.

Ο π/υ των προτεινόμενων πράξεων δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό ενεργοποίησης για κάθε Περιφέρεια Αμιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ., όπως αυτό προκύπτει από το Παράρτημα της Πρόσκλησης (Πίνακας 1).

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να διασφαλισθεί από τον Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης, όπου απαιτείται, ο συντονισμός με το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προκειμένου να ενταχθούν και να υλοποιηθούν συναφείς πράξεις, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα της παρέμβασης. Οι υποβληθείσες προτάσεις, θα πρέπει να είναι σύμφωνες τόσο με την Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη όσο και με την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι προτεινόμενες από το δυνητικό Δικαιούχο παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μάριος Φίλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500551

Email filis@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις