Πρόσκληση 47 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Αγιορείτικου Πολιτιστικού Αποθέματος

 - Λήξη: 16/07/2014 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2015
Περιγραφή

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης 47 προϋπολογισμού 10 εκ ευρώ, με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Αγιορείτικου Πολιτιστικού Αποθέματος».

Ημερομηνία Έναρξης
13/06/2014
Ημερομηνία Λήξης
16/07/2014
Προϋπολογισμός
10.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες:

  • Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο θα εξυπηρετείται στον Φορέα της Πρότασης ή σε κάποιον άλλο Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services), συμμορφούμενες με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και εγγραφής αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ»), όπου αυτό είναι δυνατόν.
  • Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και να διασφαλισθεί η διατήρηση και βιωσιμότητα των ψηφιακών πόρων, είναι απαραίτητη η εγγραφή των μεταδεδομένων και του ψηφιακού περιεχομένου, μέσω Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services), στο αποθετήριο του φορέα και, μέχρι τη δημιουργία αντίστοιχης υπηρεσίας από το ΥΠΠΟΤ, στην υποδομή ανοιχτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
  • Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών.
  • Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση ανοικτών προτύπων. Ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δικαιούχου/Φορέα Πρότασης, δύναται να του παραχωρείται το δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής του λογισμικού χωρίς περιορισμούς.


Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Σωπασή Ειρήνη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500573

Email irene.sopasi@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις