Πρόσκληση 27 - Τεχνική Υποστήριξη Δικαιούχων

Ανοικτή
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2014
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 27 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αποσκοπεί στην υλοποίηση μελετών για την υποστήριξη δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης.

Ημερομηνία Έναρξης
15/03/2011
Ημερομηνία Λήξης
Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.
Προϋπολογισμός
800.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.ΚΑ) Α.Ε.

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Προϋποθέσεις:

  • Για κάθε δυνητικό φορέα πρότασης των κατηγοριών 1 και 2 και 4 η προτεινόμενη μελέτη θα πρέπει να σχετίζεται με κυρίως πράξη Ψηφιακής Σύγκλισης που α) έχει ενταχθεί ή β) έχει υποβληθεί σε Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και δεν έχει απορριφθεί, και στην οποία ο φορέας είναι Δικαιούχος.
  • Το κόστος της κάθε μελέτης δεν δύναται να ξεπερνά τις 60.000€ (πλέον ΦΠΑ).
  • Οι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν περισσότερες από μία μελέτες ανά Τεχνικό Δελτίο, έχοντας υπόψη ότι πρέπει να τηρούνται οι Εθνικοί και Κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων.


Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μιχαηλίδου Ευγενία

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500554

Email e.michailidou@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις