Πρόσκληση 24 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

 - Λήξη: 30/11/2010 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2010
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 24 που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Ημερομηνία Έναρξης
08/10/2010
Ημερομηνία Λήξης
30/11/2010
Προϋπολογισμός
90.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΧΕ)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Κάθε φορέας δύναται να είναι φορέας πρότασης σε μία μόνο προτεινόμενη προς συγχρηματοδότηση πράξη.Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Νικολοπούλου Σιδώρα

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500572

Email isidora.nikol@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις