Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου στην Ε.Ε. των 28

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/05/2014
Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου στην Ε.Ε. των 28

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, καθώς 95 από τους 101 στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή στον ψηφιακό τομέα για το 2015 βρίσκονται σε καλό δρόμο.

 

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο, κάνουν περισσότερες διαδικτυακές αγορές και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και δεξιότητες στις ΤΠΕ. Ωστόσο, συχνά στερούνται των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας – ιδίως στις αγροτικές περιοχές - που είναι απαραίτητες για να ικανοποιήσουν τις ψηφιακές τους επιθυμίες, ενώ το διαφαινόμενο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα (βλ.MEMO/14/383).

 

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους @NeelieKroesEU δήλωσε σχετικά: "Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν βάλει για τα καλά στη ζωή τους την ψηφιακή τεχνολογία και έχουν μεγάλη επιθυμία να προχωρήσουν περισσότερο. Αν και έχουμε λύσει το πρόβλημα της πρόσβασης στο διαδίκτυο, το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει. Αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μας περισσότερο, θα δούμε να εμφανίζεται μια κατώτερη τάξη ψηφιακά αναλφάβητων στην Ευρώπη."

 

Οι νέες επιδόσεις:

  • Αύξηση της τακτικής χρήσης του διαδικτύου: ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έχει αυξηθεί στο 72% από 60% το 2010. Οι χώρες που πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη πρόοδο είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ιρλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Κροατία.

Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις (χρήση διαδικτύου πάνω από το 90 %) είναι η Δανία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο. Στις ΗΠΑ το 87 % των ενηλίκων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

  • Μεγάλη πρόοδος στις μειονεκτούσες ομάδες: η χρήση από ανέργους, άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αυξήθηκε στο 57 % από 41 % πριν από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις, ο στόχος του 60 % θα επιτευχθεί πριν από το 2015.
  • Μείωση των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά ένα τρίτο: το 20 % των Ευρωπαίων δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση του διαδικτύου (λιγότεροι κατά ένα τρίτο σε σχέση με πριν από 4 χρόνια). Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, θα επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού θεματολογίου για μείωση αυτού του ποσοστού στο 15 % έως το 2015.
  • Αύξηση των διαδικτυακών αγορών: το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που κάνουν σήμερα διαδικτυακές αγορές αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009, φθάνοντας στο 47 %. Συνεπώς, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος του 50% έως το 2015.
  • Εξασφαλισμένη πρόσβαση: Το 100 % των Ευρωπαίων έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα, (οπτικές ίνες, καλωδιακές συνδέσεις, ADSL και κινητή τηλεφωνία 3G/4G). Όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πλέον οικονομικά προσιτή πρόσβαση τουλάχιστον σε ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δορυφόρου.
  • Τεχνολογίες ταχείας ευρυζωνικότητας: η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών κινητών δικτύων 4G αυξήθηκε κατακόρυφα σε 59% από 26% πριν από ένα χρόνο. Το διαδίκτυο σταθερής γραμμής τουλάχιστον 30 Mbps είναι διαθέσιμο στο 62% του πληθυσμού της ΕΕ, σε σχέση με 54% πριν από ένα χρόνο και 29% το 2010.

Πρόσβαση σε γρήγορα ευρυζωνικά δίκτυα έχει ήδη τουλάχιστον το 90% των κατοικιών στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Προκλήσεις που απομένουν να αντιμετωπιστούν:

  • Οι μικρές επιχειρήσεις χάνουν ευκαιρίες: μόνο το 14 % των επιχειρήσεων με λιγότερους από 250 απασχολούμενους κάνουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτε μία χώρα δεν πλησιάζει στην επίτευξη του στόχου του 33% που έχει τεθεί για το 2015.
  • Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης σε μειονεκτική θέση: μόνο το 18% των αγροτικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.
  • Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέμειναν στάσιμες το 2013. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο από το 42 % του πληθυσμού της ΕΕ. Αν το ποσοστό αυτό παραμείνει, τα κράτη μέλη δεν θα επιτύχουν τον στόχο του 50 % έως το 2015.

 

 

Μέσος όρος της ΕΕ

Ευρυζωνικότητα  

2014

Στόχος

Βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους

100 %

100 % (2013)

Ψηφιακή ενιαία αγορά

 

 

Ποσοστό του πληθυσμού που κάνει διαδικτυακές αγορές

47 %

50 % (2015)

Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

12 %

20 % (2015)

ΜΜΕ με διαδικτυακές πωλήσεις

14 %

33 % (2015)

Ψηφιακή ένταξη

 

 

Τακτική χρήση του διαδικτύου

72%

75% (2015)

Τακτική χρήση του διαδικτύου από μειονεκτούντα άτομα

57%

60% (2015)

Ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο

20%

15% (2015)

Δημόσιες υπηρεσίες

 

 

Πολίτες που πραγματοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές  

42%

50% (2015)

Πολίτες που επιστρέφουν συμπληρωμένα έντυπα σε δημόσιες αρχές ηλεκτρονικά από το 2015

21%

25% (2015)

 

Σύμφωνα με την 11η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών που δημοσιεύτηκε σήμερα (28.05.2014) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύεται ότι οι πολίτες εξακολουθούν να είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι με τις ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες) απ' ότι με τις δημόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση).

Παρότι υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο διαδίκτυο, δεν είναι πάντα εύχρηστες ούτε γρήγορες ή διαφανείς.

Τα εμπόδια αυτά αποτρέπουν τους πολίτες από το να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Η βελτίωση των επιδόσεων στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε εθνικό επίπεδο έχει ως εξής:

Ευρυζωνική κάλυψη στην Ελλάδα

Δείκτης

Greece value

EU28 value

2012

2013

2013

Βασική ευρυζωνική κάλυψη για όλους (σε % του συνολικού πληθυσμού)

99

100

97

Ευρυζωνική κάλυψη στις αγροτικές περιοχές (σε % του αγροτικού πληθυσμού)

95

98

90

Ευρυζωνική κάλυψη μέσω δικτύων νέας γενιάς –NGA- (σε % των νοικοκυριών)

22

27

62

Νοικοκυριά με συνδρομητική ευρυζωνική κάλυψη (σε % των νοικοκυριών)

51

55

76

Συνδρομητική ευρυζωνική κάλυψη, ταχύτητας 30Mbps (σε % της συνδρομητικής κάλυψης)

0

2

21

Συνδρομητική ευρυζωνική κάλυψη, ταχύτητας 100 Mbps (σε % της συνδρομητικής κάλυψης)

0

0

5

Συνδρομητική κάλυψη κινητής τηλεφωνίας 4G (σε % του συνολικού πληθυσμού)

42

55

59

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (σε συνδρομές ανά 100 άτομα)

47

36

62

Στην χώρα μας τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας, αναφορικά με τους στόχους για το 2013, έχουν ευθυγραμμιστεί με το "Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη".

Από το 2011 μέχρι τώρα έχει γίνει εντατική προσπάθεια για να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό internet, με έμφαση στην ομαλή μετάβαση σε Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (NGN) και στην επίγεια ψηφιακή μετάδοση.

Η εθνική Στρατηγική και πολιτική για την Ευρυζωνικότητα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής και τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας μεταφορών, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Σκοπός της εθνικής στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα ήταν (ήδη από το 2006) με την παροχή βασικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε 100% του πληθυσμού της χώρας μέχρι το τέλος του 2013 να μπορέσει η Ελλάδα να κάνει ένα «ψηφιακό άλμα». Η υλοποίηση της στρατηγικής συνεχίζεται με την προετοιμασία για την εφαρμογή των δικτύων νέας γενιάς (NGN).

Για περισσότερες λεπτομέρειες:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/country-information-greece

 

Επιδόσεις στην χρήση του Διαδικτύου

Το 2013, το 56% των Ελλήνων ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση (οι τακτικοί χρήστες), ποσοστό πολύ κάτω από το μέσο όρο του 72% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, τα ποσοστά καθημερινής χρήσης του Διαδικτύου (συχνοί χρήστες) που ανέρχονται στο 47% του πληθυσμού είναι χαμηλότερα συγκριτικά με το μέσο όρο της ΕΕ, όπου οι καθημερινοί χρήστες ανέρχονται στο 62%.

 

Επιδόσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο (eCommerce)

Κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, μόνο το 25% των Ελλήνων έκανε παραγγελίες και αγορές αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, γεγονός που σημαίνει ότι η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν πολύ χαμηλότερηαπό το μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 47%.

Επιπλέον, τα ποσοστά στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο έφθασαν μόλις 9% του πληθυσμού, σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 12%.

Κατά τη διάρκεια του 2013, οι μεγάλες επιχειρήσεις αύξησαν μόνο κατά 15% τις on-line πωλήσεις τους, περισσότερο από ό, τι το 2012, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ που οι πωλήσεις ανήλθαν στο 35%. Οι ΜΜΕ είχαν μικρότερη ενεργό συμμετοχή σε on-line πωλήσεις κατά 8% των ΜΜΕ, χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 14%.

 

Επιδόσεις στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

Το 2013, το 11% των ελληνικών νοσοκομείων διέθεταν ευρυζωνική σύνδεση> 50Mbps, πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο του 36% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, μόνο 19% των νοσοκομείων είχαν δυνατότητα ανταλλαγής κλινικών πληροφοριών με τους εξωτερικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ή με επαγγελματίες, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ 55%.

Στον τομέα της Γενικής Ιατρικής το ποσοστό είναι 17%, πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ 28%. Μόνο το 4% των νοσοκομείων παρέχουν στους ασθενείς πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος του ιατρικού φακέλου τους, ποσοστό χαμηλότερο από το (9%) που αποτελεί τον μέσο όρο στην ΕΕ.

 

Περισσότερα για τις επιδόσεις της χώρας μας σε άλλους τομείς χρήσης ΤΠΕ εδώ

 

 

Τέλος

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Αγοράς Τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα που επιβεβαιώνονται με βάση τα σημερινά στοιχεία. Επίσης, σκοπεύει να δημιουργήσει ένα κανονιστικό και επιχειρηματικό κλίμα που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στις αγορές ψηφιακής τεχνολογίας της Ευρώπης.

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου 2014 αξιολογεί την πρόοδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως μετρήθηκε με βάση 13 βασικούς δείκτες επιδόσεων. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα του 2013.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πίνακας Αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου

Προφίλ των κρατών μελών στον πίνακα των αποτελεσμάτων: εξέταση κάθε χώρας της ΕΕ ως προς τις ευρυζωνικές συνδέσεις, τη χρήση του διαδικτύου, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις τάσεις όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο και την έρευνα στις τηλεπικοινωνίες

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country

 

MEMO/14/383 Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί ή καταργεί θέσεις εργασίας; Έχουν οι Ευρωπαίοι τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας;

Ψηφιακό θεματολόγιο