Ημερίδα για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/03/2015
Ημερίδα για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Ημερίδα για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

To Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιεί ημερίδα για την παρουσίαση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της διαδικτυακής πύλης του έργου "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο".

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, και ώρα 9.00 έως 13.30, στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι συνιστά την πρώτη οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή χωρική καταγραφή και τεκμηρίωση της Ακίνητης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας και συγκεκριμένα της Ακίνητης Περιουσίας που διαχειρίζεται το εν λόγω Υπουργείο, των Περιοχών Προστασίας Πολιτιστικού Περιβάλλοντος καθώς και των Ακινήτων Μνημείων. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η διαδικτυακή πύλη αποτελούν δύο εργαλεία τα οποία θα συνδράμουν καθοριστικά τόσο το έργο των υπηρεσιών του υπουργείου όσο και την εξυπηρέτηση – πληροφόρηση του πολίτη, με την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους.

Η προστιθέμενη αξία του έργου συνίσταται:

  • στη δημιουργία του απαραίτητου τεχνολογικού και πληροφοριακού υποβάθρου για την καλύτερη Αξιοποίηση και Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • στην ενίσχυση της παροχής σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τη συγκρότηση μίας συνολικής «Τράπεζας Γης» για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια θα περιλαμβάνει επίσης και τα Δημόσια Ακίνητα προερχόμενα από δωρεές, στα οποία ουδέποτε είχε σημειωθεί αρχαιολογικό ενδιαφέρον
  • στην δημιουργία του απαραίτητου πληροφοριακού υποβάθρου για τη δημιουργία ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αξιοποίησης, Οργάνωσης / Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων ανά διοικητικές ή άλλες οργανικές ενότητες
  • στην έμμεση υποστήριξη της προώθησης του Τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του όπως ο αρχαιολογικός, πολιτιστικός, και εκπαιδευτικός τουρισμός.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται στα σχετικά αρχεία.