Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5102975

Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος Ιώσηπος

  • Ημερομηνία Ένταξης: 23/12/2021
Η ενιαία ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της Ελληνικής Ισραηλιτικής Κοινότητας έχει σκοπό την ανάδειξη και προβολή της Ιστορικής Μνήμης, της μακραίωνης παράδοσης και κληρονομιάς η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου η Ισραηλιτική Κοινότητα Ελλάδος φιλοδοξεί να διασώσει την Ιστορική μνήμη, τον πολιτιστικό της πλούτο, να ενισχύσει τον ανοικτό της χαρακτήρα, να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο προς την έρευνα καθώς και να προσελκύσει επισκέπτες και να δημιουργήσει εν τέλει τις προϋποθέσεις για νέες δράσεις, γεγονός πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα των Μουσείων και των αρχείων. Μακροπρόθεσμα δε, φιλοδοξεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αποτελώντας έναν ακόμα πόλο έλξης για την εκπαίδευση και τον Τουρισμό τόσο τον εσωτερικό όσο και τον Εξωτερικό.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 4.863.181,80 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €