Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5094697

Ανοικτό Μουσείο Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/11/2021
Το έργο έχει στόχο την υποστήριξη ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ), αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής τεχνολογίας για την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού του πλούτου. Οι στοχεύσεις αυτής της στρατηγικής επικεντρώνονται στην καλύτερη διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος διαδικτυακά στο κοινό του ΜΚΤ μέσα από το εικονικό μουσείο και το αποθετήριο ψηφιακού περιεχομένου που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου. Είναι μια στρατηγική εξωστρέφειας γιατί μέσα από το προτεινόμενο σύνολο δράσεων η διάχυση γίνεται με πολλούς τρόπους που αφορούν σε τεχνολογίες, μεθόδους και περιεχόμενο. Η ανάπτυξη υπηρεσιών είναι σχεδιασμένη χρηστοκεντρικά, δηλαδή με βάση τις ανάγκες, τις μαθησιακές δεξιότητες, τον ψηφιακό εγγραματισμό του χρήστη και το κοινό ενδιαφέροντος στο οποίο απευθύνεται. Επίσης είναι μια στρατηγική η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια όχι μόνο ενός ευρύτερου κοινού, αλλά και κοινοτήτων ενδιαφέροντος οι οποίες χρησιμοποιούν το απόθεμα του ΜΚΤ για διασύνδεση και διάλογο. Το προτεινόμενο έργο έχει ως πυρήνα την καινούρια Διαδικτυακή Πύλη και το αποθετήριο ψηφιακού περιεχομένου, γύρω από τα οποία θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο δράσεων διαδύνδεσης και διάχυσης του πολιτιστικού αποθέματος. Συνοπτικά, το έργο αφορά: • Στον εμπλουτισμό και την επιμέλεια του ψηφιακού αποθέματος του Μουσείου • Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ψηφιακό απόθεμα του Μουσείου μέσα από ένα εξειδικευμένο σύστημα εικονικού μουσείου • Στο λειτουργικό και γραφιστικό επανασχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης του Μουσείο • Στη δημιουργία μίας διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές • Στη διάθεση πλούσιου και πρωτότυπου πολιτιστικού περιεχομένου σε ελληνικά και αγγλικά και σε πλήθος μέσων (videos, 3D, podcasts, audios, virtual tours κλπ.) • Στην υποστήριξη της επίσκεψης στο Μουσείο και διασύνδεσή της με περαιτέρω μάθηση και ενασχόληση • Σε στρατηγικές διάχυσης μέσω πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο και • Σε στρατηγικές καλλιέργειας κοινοτήτων ενδιαφέροντος Με την επίτευξη της στρατηγικής το κοινό θα έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, οι οποίες έχουν μία λογική σχέση μεταξύ τους: • να απολαύσει το πολιτιστικό απόθεμα του Μουσείου σε ψηφιακά αρχεία υψηλής ανάλυσης και προδιαγραφών, • να εξερευνήσει τις συλλογές χρησιμοποιώντας τα πολυμεσικά ερμηνευτικά εργαλεία του έργου, • να πλοηγηθεί στη νέα Διαδικτυακή Πύλη, να μάθει για τις δράσεις του Μουσείου και τις συλλογές μέσα από μια πολυμεσική και δυναμική παρουσίαση, με πρόσβαση σε δίγλωσσο περιεχόμενο και σελίδα για ΑΜΕΑ • να ανακαλύψει τη συλλογή μέσα από έξυπνη αναζήτηση της οποίας τα κριτήρια έχει ορίσει το ίδιο, • να εξερευνήσει τις συλλογές του Μουσείου στο έξυπνο κινητό του με το θεματικό πολυμεσικό περιεχόμενο της ψηφιακής εφαρμογής που θα βρει στο App Store και στο Google Play, • να ξεναγηθεί στο φυσικό χώρο του Μουσείου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ξενάγησης που θα κατεβάσει είτε στο Μουσείο ή πριν την επίσκεψή του από το App Store και στο Google Play • να βρει ενδιαφέροντα κείμενα, βίντεο και podcasts του Μουσείου, • αν έχει ειδικά χαρακτηριστικά, να χρησιμοποιήσει μια από τις ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες μάθησης και διάδρασης στην Διαδικτυακή Πύλη ή μέσα στο Μουσείο (βίντεο στη νοηματική γλώσσα, podcasts για ανθρώπους με προβλήματα όρασης) Όσον αφορά στη μεθοδολογία, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι χρησιμοποιεί προδιαγραφές που συμβαδίζουν με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις της ψηφιακής μουσειογραφίας, όπως είναι η εξωστρέφεια όσον αφορά τη λειτουργία του Μουσείου και η ανοικτότητα δεδομένων για διευκόλυνση της διάχυσης του πολιτιστικού αποθέματος διεθνώς. Επίσης, η προσέγγιση είναι εντελώς χρηστοκεντρική και βασίζεται σε έρευνα και μελέτη των χρηστών και του τρόπου διάδρασής τους με το Μουσείο. Άλλοι μεθοδολογικοί άξονες είναι: εξοικονόμηση λειτουργικών απαιτήσεων, εργονομία παραγωγικών διαδικασιών, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εξωστρέφεια σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού και καινοτομία.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 814.139,96 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €