Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5087249

Ηλεκτρονικές Υπηρεσιες για τη Διαχείριση της Διανομής των Συγγραμμάτων Επέκταση Εύδοξος

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/11/2021
Η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ υποστηρίζει τη διαδικασία διανομής των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και παρέχει στους φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της επικράτειας άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα ακαδημαϊκά συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή μετάβαση στην εποχή του ηλεκτρονικού συγγράμματος. Η υπηρεσία παρέχει δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων με την παράλληλη διάθεση δωρεάν ηλεκτρονικών βιβλίων και σημειώσεων, πλήρη ενημέρωση των φοιτητών για τα παρεχόμενα σε κάθε μάθημα συγγράμματα, και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των εκδοτών με την ηλεκτρονική πιστοποίηση της διανομής. Επιπλέον, συμβάλλει στην αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων με περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία. Παράλληλα η υπηρεσία περιλαμβάνει και την εθελοντική δράση ανταλλαγής φοιτητικών συγγραμμάτων με τίτλο «ΕΥΔΟΞΟΣ+» που αξιοποιεί τα υφιστάμενα αποθέματα συγγραμμάτων. Το νέο προτεινόμενο έργο έρχεται να καλύψει επιπλέον δυνατότητες στη διαχείριση των συγγραμμάτων για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΕΑ. Επιπλέον, με δεδομένη την ύπαρξη μικρού αριθμού ψηφιακών συγγραμμάτων που προορίζονται για τη διδασκαλία των μαθημάτων ΑΕΙ και ΑΕΑ, στόχος της προτεινόμενης επέκτασης είναι η διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών συγγραμμάτων στην ακαδημαϊκή διαδικασία με τον εμπλουτισμό της κεντρικής βάσης συγγραμμάτων, που ήδη διαθέτει το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, μέσω της ψηφιοποίησης υφιστάμενων και νέων συγγραμμάτων. Η αναγκαιότητα εισαγωγής στο ψηφιακό σύγγραμμα καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός αξιόπιστου μηχανισμού δημιουργίας και διάθεσης ψηφιακών συγγραμμάτων βάσει των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων εκπληρώνοντας όλες τις απαιτήσεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και την οργανωμένη διάθεσή τους στη συνέχεια, στους φοιτητές των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 1.613.151,11 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €