Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5069398

Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΝΣΚ και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/11/2021
Αντικείμενο της Πράξης «Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού» είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών προς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται: η προμήθεια εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, η ανάπτυξη νέων, σύγχρονων και καινοτόμων Εφαρμογών λογισμικού και η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών (συμβουλευτικών, μελετητικών, υποστήριξης, εκπαίδευσης, δημοσιότητας). Θα αναπτυχθεί σύστημα βασισμένο στη γνώση για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΝΣΚ με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων (οντολογίες, μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, κ.α.) και την αξιοποίηση του υφιστάμενου και δημιουργούμενου ψηφιοποιημένου νομικού υλικού. Οι Εφαρμογές και το νομικό υλικό θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης G-Cloud. Επίσης, προβλέπονται η υποστήριξη νέων, σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, η αναβάθμιση της ασφάλειας, η διασύνδεση μεταξύ του ΝΣΚ και τρίτων συστημάτων των φορέων του Δημοσίου, κλπ. Η διαχείριση καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του θα πραγματοποιείται από το ΝΣΚ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 3.666.933,15 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €