Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5123521

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος την Εκκλησία της Κρήτης τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 19/11/2021
Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο της Δράσης Α.1.2 «Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας» αποτελεί η εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την νομοθετική κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών σύμφωνα με την από 26/5/2021 Προγραμματική Συμφωνία (Συμφωνία) μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 36.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €