Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5070973

Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/4/2021
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών. Επίσης η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία Ψηφιακού Αποθετήριου Ιστορικού Αρχείου και Εφαρμογών Ανάδειξης ώστε να καταστεί διαθέσιμο στο κοινό.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 4/11/2021
  • Προυπολογισμός: 7.250.280,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €