Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5074446

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΠΑΔ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 16/3/2021
Στόχος του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, αλλά και η ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες και διοικητικές διαδικασίες. Με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μέτρηση διοικητικών βαρών στους τομείς πολιτικής που τίθενται σε προτεραιότητα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, που εγγυάται η προτεινόμενη πράξη, εξασφαλίζεται ο μετασχηματισμός της εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συνδιαλλαγές τους με το Δημόσιο, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα μέσω της πράξης, επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση του Δημοσίου από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξοικονομούνται πόροι, "χαμένες" εργατοώρες και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ συγχρόνως, καθιερώνονται διαδικασίες διαφάνειας.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 8/10/2021
  • Προυπολογισμός: 14.269.548,74 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €