Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5060300

Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας ΕΜΕ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 19/5/2020
Η πράξη αφορά στον αυτόματο υπολογισμό, στην τήρηση και διάθεση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Μέσω της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί, θα δίνεται η δυνατότητα διάθεσης σε πραγματικό χρόνο των υπολογισμένων Ε.Μ.Ε. σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου και φορείς διαχείρισης, ενώ θα συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε απαίτηση για ενδεχόμενη έλλειψη στην παρακολούθηση, είτε οποιαδήποτε νέα απαίτηση για δηλώσεις τροποποιήσεων και μεταβολών. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 1.496.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €