Ευρωπαϊκή Ένωση

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παροχή ασύρματης πρόσβασης WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές (εκτίμηση: 2900 σημεία) με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ως συμφωνία πλαίσιο. Η δράση συμπληρώνει την αντίστοιχη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιου χώρους δήμων της Ε.Ε., και έχει σκοπό να καλύψει τους δήμους οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή/και να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU. Τα σημεία ενδιαφέροντος θα επιλεγούν με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής/τουριστικής δραστηριότητας μιας περιοχής, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις ειδικότερες ανάγκες κάθε τόπου.

Προϋπολογισμός: 15.000.000 ευρώ.