Ευρωπαϊκή Ένωση

ESA Business Incubation Center Greece (ESA BIC Greece)

Δημιουργία ενός Ελληνικού Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης - ESA Business Incubation Center Greece (ESA BIC Greece) για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας (επιχειρηματική θερμοκοιτίδα) στην Ελλάδα, που θα αξιοποιεί διαστημικές τεχνολογίες, πατέντες, υποδομές, εργαλεία κα. της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), σε μη διαστημικούς τομείς, καθώς και την ανάδειξη του αντίστοιχου διαχειριστή αυτής. Θα λειτουργεί στη βάση των προδιαγραφών ενός EU BIC όπως τίθενται από την ESA και σε συνέχεια του από 18.12.2017 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της ESA. Ειδικότερα, αναμένεται ότι στα 5 έτη λειτουργίας της, η επιχειρηματική θερμοκοιτίδα θα υποστηρίξει 50 περίπου ελληνικές, νεοφυείς καθώς και υφιστάμενες (όχι άνω των 5 ετών), μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ιδίως με εξαγωγικό προσανατολισμό. Αφορά στην υλοποίηση Προγράμματος Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (TTP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα.

Προϋπολογισμός: 930.000 ευρώ για την επιλογή Διαχειριστή ESA-BIC και 1.250.000 ευρώ για την ενίσχυση 10 επιχειρήσεων ετησίως για 5 έτη

Σχετικές δημοσιεύσεις