Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών

Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «ESA BIC Greece»

Ενέργειες για την ανάδειξη του Διαχειριστή, ενός οργανωμένου περιβάλλοντος στήριξης της επιχειρηματικότητας (επιχειρηματική θερμοκοιτίδα), η οποία θα έχει εθνική εμβέλεια, στη βάση των προδιαγραφών ενός EU BIC και των απαιτήσεων που θέτει η ESA, κατόπιν του από 18/12/2017 μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού κράτους και της ESA. Τη δράση θα συμπληρώσει χρηματοδότηση της ESA για την έναρξη διαχείρισης και λειτουργίας των πρωτοβουλιών ESA BIC, ιδίως στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο Διαχειριστής αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ενεργοποίηση της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης διότι θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, με βάσει τα πρότυπα ενός ESA BIC, στην οποία μετά από σχετική διαδικασία αξιολόγησης, θα συμμετέχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νέες και υπό σύσταση, που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και έχουν ανάγκη από δικτύωση, προβολή, τεχνική υποστήριξη και αξιοποιούν διαστημικές τεχνολογίες σε μη διαστημικούς τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Ο Διαχειριστής του ESA BIC Greece θα υπογράψει συμφωνητικό με την ESA, στα πρότυπα ενός ESA BIC και αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία της θερμοκοιτίδας, θα αναλάβει δράσεις όπως:

  • Υπηρεσίες προώθησης, διάχυσης και επικοινωνίας όπως δημιουργία ιστοσελίδας και πλατφόρμας εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, αρθρογραφία κλπ.
  • Προωθητικές ενέργειες και ειδικές δράσεις στοχευμένης επικοινωνίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όπως διαγωνισμοί καινοτομίας κλπ, για την ανάπτυξη της ροής συναλλαγής (deal flow) σε συνεργασία με το λοιπό οικοσύστημα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
  • Υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου επιχειρηματικής ανάπτυξης, με υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως coaching/mentoring, consulting, νομικές, λογιστή, υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης σε ειδικά θέματα έρευνας και ανάπτυξης, γραμματείας κ.ά.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, όπως συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις ή διοργάνωση εκδηλώσεων, διαφημιστικό υλικό κ.ά.
  • Δικτύωση με συναφή δίκτυα και πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση των επιχειρήσεων.
  • Διαχείριση και συντονισμό των λειτουργιών της θερμοκοιτίδας με δράσεις διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου των επιχειρήσεων καθώς υποβολής εκθέσεων και αναφορών στην ESA.
  • Γνωμοδότηση στην επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων επιχειρήσεων.
  • Υπηρεσίες διαχείρισης της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης με βάσει το ΣΔΕ 2014-2020 σε συνεργασία με το φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση της de minimis χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) Περίοδος υποβολήςαπό 8/3/2019 έως 31/5/2019 

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις:

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.

Προϋπολογισμός: 930.000 €

Επισκεφθείτε το espa.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις